Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2020

Trong những tháng đầu năm 2020 là thời điểm quyết toán thuế thu nhập doanh..

Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Khi khai quyết toán thuế, NLĐ cần chuẩn bị bộ hồ sơ sau: Thành phần..

Hướng dẫn lập hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

  Cá nhân thuộc đối tượng được hoàn thuế TNCN chỉ được hoàn thuế TNCN..

Thủ tục khai thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập cần làm những gì? Hồ sơ khai thuế ban đầu,..

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2020

Các trường hợp đủ đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá..

Hướng dẫn thủ tục quyết toán, hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Người lao động có thu nhập ở nhiều nơi, hoặc thu nhập 1 nơi nhưng..

Phương pháp hạch toán điều chỉnh sau khi quyết toán thuế

Sau khi thực hiện quyết toán với cơ quan thuế, hai bên thống nhất các..

Các lưu ý khi quyết toán thuế doanh nghiệp

Cần lưu ý các vấn đề sau khi thực hiện quyết toán theo quyết định..