Hướng dẫn quản lý thành viên trong website WordPress

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị admin qua địa chỉ: tenmiencuaban/wp-admin rồi đăng nhập với tài khoản User và Password mà các bạn đã được cấp

  • User: vina_admin
  • Pass: xxxxxxxxxxxxxx

* Thêm mới thành viên

9d22e26a39 vinahosthuongdanquanlythanhvienwordpress1 1024x560 1

1.Rê chuột vào thành viên – > Click vào Thêm mới.

2.Nhập thông tin thành viên

3.Tạo mật khẩu cho thành viên

4.Chọn vai trò thành viên

a.Thành viên đăng ký: Chỉ có thể đọc bài viết.

b.Cộng tác viên:
-Viết bài,
-Nhưng không thể xuất bản bài viết.
c.Tác giả:
-Viết bài
-Chỉnh sửa bài viết của mình
-Xuất bản bài viết
-Upload file.
d.Biên tập viên:

-Duyệt các comment.
-Quản lý các chủ đề.
-Quản lý các liên kết.
-Upload file.
-Viết bài.
-Quản lý bài viết của các thành viên khác.
-Xuất bản bài viết.
-Chỉnh sửa trang.
e.Shop magener: Tương tự Biên tập viên
-Quản lý sản phẩm.
-Quản lý đơn hàng.
f.Quản lý: Toàn quyền với website

* Chỉnh sửa thông tin thành viên

6d0a1082e0 vinahosthuongdanquanlythanhvienwordpress2 1024x560 1

1.Rê chuột vào thành viên và click vào Tất cả người dùng
2.Click chuột vào user thành viên muốn chỉnh sửa
3.Đổi mật khẩu

3c1cd3485f vinahosthuongdanquanlythanhvienwordpress3 737x1024 1


    Please complete this required field.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *