Hướng dẫn cách đọc và phân tích số dư trên Báo cáo tài chính

Bước 1: Số dư TK 111; • Tuyệt đối không có số dư bên Có;..

Mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019

Thuế suất khi tính tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay là 20%. Tuy..

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể công ty Giải thể công ty chính là việc công..

Thủ tục giải thể doanh nghiệp 

1. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo..

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC), các..

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2020

Trong những tháng đầu năm 2020 là thời điểm quyết toán thuế thu nhập doanh..

Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Khi khai quyết toán thuế, NLĐ cần chuẩn bị bộ hồ sơ sau: Thành phần..

Hướng dẫn lập hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

  Cá nhân thuộc đối tượng được hoàn thuế TNCN chỉ được hoàn thuế TNCN..