Dịch vụ nhận làm hồ sơ quyết toán, hoàn thuế thu nhập cá nhân

1. Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ hoàn thuế TNCN ? Các quy..

1 Các bình luận

Hướng dẫn cách đọc và phân tích số dư trên Báo cáo tài chính

Bước 1: Số dư TK 111; • Tuyệt đối không có số dư bên Có;..

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC), các..

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2020

Trong những tháng đầu năm 2020 là thời điểm quyết toán thuế thu nhập doanh..

Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Khi khai quyết toán thuế, NLĐ cần chuẩn bị bộ hồ sơ sau: Thành phần..

Hướng dẫn lập hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

  Cá nhân thuộc đối tượng được hoàn thuế TNCN chỉ được hoàn thuế TNCN..

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2020

Các trường hợp đủ đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá..

Hướng dẫn thủ tục quyết toán, hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Người lao động có thu nhập ở nhiều nơi, hoặc thu nhập 1 nơi nhưng..