Hướng dẫn cách đọc và phân tích số dư trên Báo cáo tài chính

Bước 1: Số dư TK 111; • Tuyệt đối không có số dư bên Có;..

Mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019

Thuế suất khi tính tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay là 20%. Tuy..

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC), các..

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2020

Trong những tháng đầu năm 2020 là thời điểm quyết toán thuế thu nhập doanh..

Thủ tục khai thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập cần làm những gì? Hồ sơ khai thuế ban đầu,..

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2020

Các trường hợp đủ đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá..

Những khó khăn về kế toán của hầu hết doanh nghiệp hiện nay

Đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tuyển kế toán vào làm..

Chức năng của bộ máy kế toán doanh nghiệp

Bộ máy kế toán của công ty được hình thành để thực hiện chức năng..