Hướng dẫn đăng nhập WordPress

Nếu bạn đã cài WordPress ở thư mục gốc của tên miền (trong thư mục public_html của tài khoản hosting) thì bạn có thể login vào khu vực WordPress Admin Area qua một trong các link sau:

  • yourdomain.com/wp-admin
  • www.yourdomain.com/admin
  • www.yourdomain.com/login
  • www.yourdomain.com/wp-login.php

Sau đó bạn có thể thấy màn hình đăng nhập dashboard WordPress như sau:

dang nhap admin wordpress

Bạn nhập tên đăng nhập và mật khẩu được bên làm website cung cấp vào.

Chúc bạn thành công!


    Please complete this required field.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *