Hướng Dẫn Quản Lý Danh Mục Sản Phẩm Trong Website WordPress

Bước 1:

Đăng nhập vào trang quản trị admin qua địa chỉ: tenmiencuaban/wp-admin rồi đăng nhập với tài khoản User và Password mà các bạn đã được cấp

 • User: vina_admin
 • Pass: xxxxxxxxxxxxxx

Bước 2:

Rê chuột vào mục “Sản phẩm” click chọn “Danh mục” để thao tác quản lý “Danh mục sản phẩm” và làm theo các hình hướng dẫn bên dưới

* Thêm danh mục sản phẩm

http://vinahost.info/va/uploads/20/892d914b7f-vinahosthuongdanquanlydanhmucsanphamwordpress2.jpg
 1. Rê chuột vào Sản phẩm
 2. Click vào Danh mục
 3. Nhập tên cho danh mục
 4. Chọn danh mục cha cho danh mục này(nếu nó là danh mục cha thì để trống)
 5. Thêm danh mục sản phẩm mới

* Sửa Danh mục sản phẩm: Rê chuột vào danh mục cần chỉnh sửa bấm chọn Chỉnh sửa hoặc click vào tên Danh mục cần sửa

http://vinahost.info/va/uploads/20/ad5c4d31f7-vinahosthuongdanquanlydanhmucsanphamwordpress4.jpg
 1. Tên cần sửa
 2. Chuỗi đường dẫn
 3. Chọn danh mục cha
 4. Cập nhật

* Xóa Danh mục sản phẩm: Rê chuột vào tên Danh mục cần xóa, click chọn “Xóa” để xóa bỏ danh mục sản phẩm ra khỏi website.

Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn tại đây:

– Hướng dẫn xóa sửa danh mục sản phẩm:

Chúc quý khách thực hiện thành công!


  Please complete this required field.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *