Quản Lý Đơn Hàng Và Báo Cáo Trong Website WordPress

Bước 1:

Đăng nhập vào trang quản trị admin qua địa chỉ: tenmiencuaban/wp-admin rồi đăng nhập với tài khoản User và Password mà các bạn đã được cấp

  • User: vina_admin
  • Pass: xxxxxxxxxxxxxx

Bước 2:

Các bạn làm theo các hình hướng dẫn bên để quản lý “Đơn hàng” và “Báo cáo”

* Xem đơn hàng

huong dan quan ly don hang
  1. Rê chuột vào Woocommerce

2. Click vào đơn hàng để xem danh sách các đơn hàng

3. Bấm vào biểu tượng con mắt để xem chi tiết đơn hàng.

* Cập nhật tình trạng đơn hàng

huong dan quan ly don hang trong wordpress
  1. Chọn tình trạng đơn hàng.

2. Lưu đơn hàng.

Báo cáo

huong dan quan ly xem bao cao trong wp Woocomerce

Rê chuột vào Woocomerce chọn báo cáo.

Ở đây chúng ta có thể xem báo cáo đơn hàng theo ngày, tháng, năm, …

Báo cáo khách hàng và báo cáo tình trạng kho

Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn tại

:


    Please complete this required field.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *