Hướng Dẫn Quản Lý Bài Viết Trong Website WordPress

Bước 1:

Đăng nhập vào trang quản trị admin qua địa chỉ: tenmiencuaban/wp-admin rồi đăng nhập với tài khoản User và Password mà các bạn đã được cấp

 • User: vina_admin
 • Pass: xxxxxxxxxxxxxx

Bước 2:

Rê chuột vào mục “Bài viết” chọn “Tất cả bài viết” để xem các bải viết đã được đăng lên website và thao tác quản lý bài viết

Sau khi vào muc “Bài viết” các bạn chọn vào mục “Viết bài mới” để thêm mới bài viết

Hướng dẫn quản lý bài viết trong wp
 1. Rê chuột vào Bài viết

2. Chọn Viết bài viết mới

3. Nhập tiêu đề cho bài viết

4. Nhập nội dung bài viết

5. Tóm tắt bài viết

6. Chọn chuyên mục

7. Thẻ

8. Chọn ảnh đại diện cho bài viết

9. Đăng bài viết

* Sửa bài viết

Hướng dẫn quản lý bài viết trong wordpress
 1. Click vào Bài viết để xem danh sách bài viết

2. Click vào bài viết cần chỉnh sửa

Hướng dẫn quản lý bài viết trong wp
 1. Nhập tiêu đề cho bài viết

2. Nhập nội dung bài viết

3. Tóm tắt bài viết

4. Chọn chuyên mục

5. Thẻ

6. Chọn ảnh đại diện cho bài viết

 

* Rê chuột vào tên bài viết rồi chọn “Xóa tạm” để đưa sản phẩm đó vào thùng rác, nếu muốn xóa hẳn bài viết đó các bạn vào “thùng rác” và chọn “xóa vĩnh viễn” để xóa.

Bạn có thể xem thêm video hướng dẫn tại đây:

– Hướng dẫn thêm bài viết:

– Hướng dẫn sửa xóa bài viết:

 


  Please complete this required field.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *